KMTP Groei & Bloei Consumententoets

De kwekers van bloemen en planten ontwikkelen vele nieuwe producten. Het wordt hen steeds duidelijker dat het de laatste schakel (de consument) is die het product moet willen kopen en er met succes voor moet kunnen zorgen. Daarom hebben wij de mogelijkheid gecreëerd om de plant eerst te toetsen voordat de plant verkocht gaat worden.

Hoe werkt het voor de kweker

Nadat de kweker met KMTP Groei & Bloei Aalsmeer overeen is gekomen dat er een plant getest gaat worden, helpt de afdeling Marktonderzoek van het Productschap Tuinbouw om tot de juiste vragenstelling te komen op de testformulieren. Vervolgens levert de kweker 100 planten aan op een vooraf afgesproken datum.

Na afloop van de testperiode maakt de afdeling Marktonderzoek van het Productschap Tuinbouw een rapport van de testuitslagen. Het bedrijf dat de plant heeft laten testen kan hierdoor een verzorgingslabel maken bij de plant, gebaseerd op de ervaringen van de eindgebruiker en zijn eigen kennis van de plant. Als de plant gewaardeerd wordt met een cijfer 7 of hoger kunnen wij meehelpen de bekendheid van dat product te vergroten via de website en in de vakbladen.

Hoe werkt het voor de toetser

Van een toetser wordt verwacht dat hij of zij serieus omgaat met de toets. Dit houdt in dat iemand geacht wordt aanwezig te zijn op de afgesproken datum. Daarnaast is het van belang dat de formulieren volledig en serieus ingevuld worden. Een plant die niet meer mooi gevonden wordt, of dood lijkt, mag niet zomaar weggegooid worden. En de verzorging van een plant, ook een plant die niet binnen de smaak van de toetser valt, zal normaal plaats moeten vinden tot het eind van de toets. De planten die verkregen worden als toetsplant, mogen niet weggegeven worden of vermeerderd.

Daar staat tegen over dat een toetser altijd het nieuwste van het nieuwste in huis heeft. Daar naast worden deze planten gratis verstrekt. Af en toe wil een kweker het plantmateriaal terug omdat er nog een tekort van goed plantmateriaal is, maar meestal mag de plant na afloop van de toets in het bezit blijven van de toetser.

Achter de schermen

Alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers die lid zijn van KMTP Groei & Bloei afdeling Aalsmeer. De enige uitzondering hierop is het maken van het rapport. Dit wordt bijna helemaal gedaan door de afdeling Marketing van het Productschap Tuinbouw.

De werkzaamheden worden onder diverse mensen verdeeld. Iedereen heeft een vaste taak. Het contact met de kwekers wordt onderhouden door iemand die zijn hele werkzame leven in de tuinbouw heeft gezeten. Hierdoor weet hij waar hij over praat als hij in gesprek is met de kweker.

Iemand met veel administratieve kennis houdt zich bezig met het invoeren van de toetsgegevens in de computer, en een andere vrijwilliger onderhoud het contact met de toetsers en houd de daaruit voortvloeiende administratie bij. De website wordt bij gehouden door een enthousiaste hobbyist.

Tot slot hebben we een vaste groep vrijwilligers die zorgen voor de verdeling van de planten naar de diverse toetslocaties. Verder verzorgen zij het uitdelen van de nieuw te toetsen planten aan de toetsers en houden in de gaten dat de formulieren van de eerste indruk volledig ingevuld worden. Na afloop van een toets zorgen zij er voor dat alle 100 formulieren weer terug komen om verwerkt te worden.