De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over reeds geteste planten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. KMTP Groei & Bloei kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door KMTP Groei & Bloei geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.